service

SHINSU TRAVEL

Tel
81-3-5960-4053
Fax
81-3-5960-4043

Business Hours
AM9:30~PM18:00

Close
on Saturday Sunday and Public holiday

anta

service

Popular destinations in Japan

【No.1】
Fushimi Inari Shrine
(Kyoto)

【No.2】
Peace Memorial Museum
(Hiroshima)

【No.3】
 Miyajima Itsukushima Shrine
(Hiroshima)


【No.4】 Kinkakuji (Kyoto)
【No.5】 Todaiji Temple (Nara)
【No.6】 Mount Koya (Wakayama)
【No.7】 Kiyomizudera (Kyoto)
【No.8】 Imperial East Gardens (Tokyo) / Kokyo Higashi Gyoen
【No.9】 The Hakone Open Air Museum (Kanagawa) / Hakone Chokoku No Mori Bijutsukan
【No.10】 Naritasan Shinshoji Temple (Chiba)